ติดต่อเรา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ       

20170124232526

สถานที่ตั้ง :   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ถนน กรป.กลาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57350

โทรศัพท์/แฟกซ์ :  053-953418

E-mail : thungkor_953418@hotmail.com

Line id : 0946352824


แผนที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ