ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

51