ประชุม ร่วมกับแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ เพื่อชี้แจงนโยบายและหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน

40

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสมภพ ทิศอุ่น นายก อบต.ทุ่งก่อ ได้ประชุม ร่วมกับแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ เพื่อชี้แจงนโยบายและหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน