โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น

141

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น นำโดย นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ พนักงานส่วนตำบล จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม ณ ป่าชุมชน บ้านห้วยเคียนใต้ หมู่ที่ 10