ประกาศ อบต.ทุ่งก่อ เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปี 2565

190