ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลุ่งก่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

236