กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

195

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นำโดย นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ อ่างเก็บน้ำหนองแค่ม บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 มีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยปลา โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งก่อ จิตอาสา และพนักงาน เข้าร่วม