สมาชิกสภา อบต.ทุ่งก่อ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

55

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งก่อ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ประสบปัญหาด้านรายได้ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ประจำปีงบประมาณ 2565