พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

58

วันที่ 4 ก.ค. 2565 นายสมภพ ทิศอุ่น นายก อบต.ทุ่งก่อ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.ทุ่งก่อ ร่วมรับมอบ