โครงการปรับปรุงภูมิทัศเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลทุ่งก่อ นำโดย นายสมภพ ทิศอุ่น

52

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลทุ่งก่อ นำโดย นายสมภพ ทิศอุ่น นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และพนักงานส่วนตำบลทุ่งก่อ ร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ