อบต.ทุ่งก่อมอบหมายให้นายวิชัย ทองใบ เลขานุการนายก เป็นตัวแทน มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจาก โรค covid -19

55

วันที่ 18 เม.ย.2565 นายสมภพ ทิศอุ่น นายก อบต.ทุ่งก่อมอบหมายให้นายวิชัย ทองใบ เลขานุการนายก เป็นตัวแทน มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวจาก โรค covid -19