พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

77

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ พนักงานเจ้าหน้าที่และ อปพร. ตำบลทุ่งก่อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน กฤตชัย สุวรรณ์ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565