ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเนื่องจากมีสัมผัสเสี่ยงสูงจากโควิด-19

99

ในช่วงเช้าของวันนี้ นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารสวนตำบลทุ่งก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดงชัย , หมู่ที่ 3 บ้านป่าห้าและหมู่ที่ 8 บ้านดงป่าสัก ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเนื่องจากมีสัมผัสเสี่ยงสูงจากโควิด-19