ลงพื้นที่บ้านโป่ง บ้านโป่งชัยและบ้านโป่งพัฒนา

173

วันนี้เวลา 10.30 น. นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ร่วมกับคณะผู้บริหาร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ได้ทำการลงพื้นที่บ้านโป่ง บ้านโป่งชัยและบ้านโป่งพัฒนา เพื่อสำรวจความเสียหายจากพายุลูกเห็บในครั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้ความผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในครั้งนี้