เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง(Big day)

219

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นำโดย นางสาวเบญจพร หากันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุ่งก่อ ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง(Big day)