ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและของใช้อุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ม.7 บ้านน้ำตก ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

170

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นำโดย นางสาวเบญจพร หากันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและของใช้อุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ม.7 บ้านน้ำตก ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย