ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์

176