กิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

361

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง นำโดยนายกฯ ตัวแทน ส.อบต ปลัด หัวหน้าส่วน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ได้ดำเนินกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ