องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อร่วมกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน ป้องกันภัยป่า” ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

31