องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 ณ ศูนย์สุขภาวะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

31