กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเก่าเวียงเชียงรุ้ง บ้านห้วยเคียนหมู่10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

29