โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)

80

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
1.ราคากลาง ปปช.
2.ขอบเขตรถยนต์
3.คุณลักษณะฯ
4.คุณลักษณะฯอื่น

1-20180827094431 2-20180827094432 3-20180827094433 4-20180827094434 5-20180827094435