บล็อก

ประชุม ร่วมกับแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ เพื่อชี้แจงนโยบายและหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสมภพ ทิศอุ่น นายก อบต.ทุ่งก่อ ได้ประชุม ร่วมกับแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ เพื่อชี้แจงนโยบายและหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น นำโดย นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ พนักงานส่วนตำบล จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วม ณ ป่าชุมชน บ้านห้วยเคียนใต้ หมู่ที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ นำโดย นายสมภพ ทิศอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ อ่างเก็บน้ำหนองแค่ม บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 มีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยปลา โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งก่อ จิตอาสา และพนักงาน เข้าร่วม